Kampen en weekends

  • KAMP

Traditiegetrouw gaan wij met KSA Molenveld op groepskamp. Dit betekent dus dat we met alle takken samen op kamp gaan. De Kwakjes, Guppies en de Jippers komen 8 dagen mee op kamp, dat is 7 nachten slapen! De Jimmers en de Simmers gaan 11 dagen op kamp. +16 gaat op buitenlands kamp.

De kwakjes en Guppies slapen op kamp binnen in bedjes, vanaf jippers worden de tenten opgezet! Elke tak heeft zijn eigen kampthema waar de meeste spelletjes rond draaien. Op kamp koken we op open vuur, gaan we zwemmen, houden we een zangavond en een echt kampvuur! 


Laat het duidelijk zijn, het KSA-kamp is een fantastisch hoogtepunt waar geen enkel lid mag ontbreken!

Wij gaan elk jaar op dezelfde datum op kamp. Voor de kwakjes, Guppies en de Jippers is dit 24-31 juli, voor de Jim en de Sim is dit 21-31 juli. Voor de +16 hangt het er uiteraard vanaf naar waar ze dat jaar op reis gaan maar ook zij komen altijd met de rest terug thuis aan op 31 juli.

  • WEEKENDS

Elke tak gaat in de loop van het jaar op weekend. Die data zijn niet vastgelegd voor elk jaar, maar de leidsters van uw dochter zullen u wel tijdig op de hoogte brengen! Alle takken vertrekken vrijdagavond op weekend en komen zondagmiddag terug. Behalve de kwakjes, onze jongste meisjes vertrekken pas zaterdagmorgen en zijn dus maar één nachtje van huis!

Soms gaan we met de trein, maar vaak zal het ook gebeuren dat er een beroep wordt gedaan op mama's en papa's om de leden ter plaatse te brengen en te halen.

Wanneer, waar, wat je moet meenemen, enz. wordt allemaal op een rijtje gezet in een weekendbrief. Vaak is er ook een weekendthema. Een weekend is een mooi voorproefje van het kamp!