Steunfonds

Binnen KSA is iedereen welkom om mee te spelen. Daarom willen wij de financiële drempel om deel te nemen aan KSA zo laag mogelijk houden.

KSA Nationaal beschikt over een steunfonds voor leden en leiding die het financieel niet breed hebben. 

Als u hier omwille van uw financiële situatie gebruik van wil maken, kan u steeds de groepsleiding contacteren. Uw vraag zal steeds in alle discretie behandeld worden zonder dat andere leiding hiervan op de hoogte wordt gebracht. 

Hierdoor zal de prijs voor de inschrijving, het weekend, het kamp en de einduitstap verlaagd worden. Concrete afspraken kunnen gemaakt worden met de huidige groepsleiding. Zo kunnen eventueel nog extra stappen worden ondernomen zoals een afbetalingsplan.

Extra info over het steunfonds kan u vinden via www.ksa.be/steunfonds.

Bovendien kan je uiteraard ook een fiscaal attest aanvragen en terugbetalingsformulieren van de ziekenkas laten invullen.