Kamp

Beste ouders, 

Omwille van de maatregelen die wij moeten treffen voor ons zomerkamp zouden we graag al enkele zaken bevragen voor we van start kunnen gaan met de definitieve invulling van het kamp. 

Wij hebben daarom een enquête opgesteld die u via deze link kan terugvinden. Zo willen we onder meer vragen of uw kind al dan niet zou meegaan op kamp, zodat we een inschatting kunnen maken van het aantal leden dat zou komen en hoe we een eventuele opdeling in bubbels zouden organiseren. Ons kamp vindt normaal gezien plaats van 24-31 juli voor kwakjes, guppies en jippers. Voor de jim en sim is het kamp van 21-31 juli. Indien u meerdere dochters heeft die lid zijn bij ons, vult u dit formulier voor elk kind apart in.
Indien u deze enquête niet invult, gaan we er vanuit dat uw kind(eren) niet meegaat/meegaan, deze enquête geldt echter niet als definitieve inschrijving, die volgt later.
We zouden jullie willen vragen om -indien mogelijk- deze enquête vóór 27 mei in te vullen. Op 27 mei hebben wij namelijk een overlegmoment met KSA Nationaal. Op dat moment zouden we dus al graag over deze info van jullie beschikken.

Wij werken er hard aan om ons kamp op een leuke en veilige manier vorm te geven! 

PS: Om verwarring omtrent de vraag over de mondmaskers te vermijden: het is uiteraard niet de bedoeling dat jullie kinderen zouden gaan spelen met mondmaskers aan. In bepaalde situaties kunnen deze wel noodzakelijk zijn om aan de voorzorgsmaatregelen te kunnen voldoen, vnl voor de +12. Deze vraag hebben we louter gesteld om een inschatting te kunnen maken van het aantal mondmaskers dat we eventueel zelf zouden moeten aankopen.

Vele KSA-groetjes,
De leiding